Průmysl 4.0

Pod pojmem Průmysl 4.0 (z angl. Industry 4.0) si každý představí něco jiného v závislosti na oblasti, ve které působí a na svých profesních zkušenostech. Nehledě na profesi je kratším výkladem slovo "digitalizace", ovšem tu je zapotřebí chápat v širším slova smyslu: počínaje digitalizací jednotlivých výrobních kroků, přes digitalizaci celých procesů a tvorbu jejich "digitálních dvojčat" (tzv. „digital twin“) tvořící cestu mezi senzory shromažďující data, až po digitalizaci celé továrny.
Průmysl 4.0, zahrnující digitalizaci a automatizaci, je fenomén, který neodvratně ovlivní budoucnost každého z nás. Změny nastanou v průmyslové výrobě, na trhu práce a i v celkové kvalitě našeho života. V posledních letech byl Průmysl 4.0 představen jako populární trend směřující k digitalizaci a automatizaci. Zejména díky jeho potenciálním benefitům v rámci zlepšování produktivity a kvality výroby dosáhl tento koncept ve výrobním průmyslu velké popularity a stal se hojně diskutovaným tématem, ať už u nás, nebo v zahraničí.