Digital twin

Digital twin (digitální dvojče) je virtuální model procesu, výrobku nebo služby, obsahující poslední známou informaci senzoru, který odpovídá určitému fyzickému zařízení. Párování virtuálních a fyzických světů nám dovoluje analýzu dat a monitoring systémů, díky kterým se zbavíme problémů ještě předtím, než vůbec stihnou nastat. Zabráníme tak prostojům, objevíme zcela nové možnosti a dokonce můžeme vytvořit plány do budoucna užitím rozdílných simulací.

Představme si Digital twin jako most spojující fyzický a digitální svět vytvořený odborníky, zabývající se výzkumem dat.Ti za pomocí modelování zkoumají fyziku těchto objektů a data, jimiž napodobují zmíněné simulace a tvoří tím reálny proces v jakémsi virtuálním prostředí. Za pomocí různých úprav pak tedy testují, zda bude efektivnější, jak velké budou provozní změny tohoto procesu a podobně. Digitální dvojčata těchto procesů se využívají například ve výrobě, kam se zavádí za účelem záměrného napodobování činnosti strojů, díky kterým dokáží ověřit vlastnosti následného produktu.

Zajímá vás Průmysl 4.0?