CO ZPROSTŘEDKUJEME?

  • online data
  • individuální nastavení směn pro každý stroj
  • časy prostojů
  • alarmy a jejich kombinace
  • vyhodnocení podle nastavených filtrů
  • detail produkce od 1 minuty pro celou historii
  • kusovou produkci
  • časovou osu chodu stroje