Digital twin

Zjednodušeně, Digital twin (Digitální dvojče) je virtuální model procesu, výrobku nebo služby. Toto párování virtuálních a fyzických světů dovoluje analýzu dat a monitoring systémů, abychom se zbavili problémů ještě předtím, než vůbec nastanou, zabránili prostojům, objevovali nové možnosti a dokonce tvořili plány do budoucna užitím simulací.

Představme si Digital twin jako most mezi fyzickým a digitálním světem.

Zajímá vás Průmysl 4.0?