Digitální ekonomika

Digitální ekonomika je pojem, který je úzce spjat s informačními a komunikačními technologiemi. Zákládá se na rozmachu technologií na počátku 21. století. Umožňuje zprostředkovateli svůj produkt prodat bez nutnosti prostředníka. Podstatnou roli zde pak hrají zpětné vazby zákazníků, které jsou brány v potaz mnohonásobně rychleji, než tomu bylo v minulosti. Mezi příklady bychom mohli zařadit e-shopy.

Budoucnost digitální ekonomiky je v propojení s dalšími novými technologiemi a trendy, zejména s průmyslem 4.0 nebo také s 3D tiskárnami, které jsou nyní na vzestupu.