INTERNET VĚCÍ (IoT)

Označení pro síť složenou z fyzických zařízení, domácích spotřebičů, vozidel a dalších zařízení,
vybavených elektronikou, senzory, softwarem, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou,
která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.