Lean Production

Tzv. „štíhlá výroba“ - Jedná se o přístup k výrobě způsobem, kdy se producent snaží uspokojit v maximální míře zákazníkovy požadavky tím, že vyrábí pouze to, co zákazník požaduje. Snaží se vytvářet produkty v co možná nejkratší době a pokud možno s minimálními náklady, bez ztráty kvality nebo na úkor zákazníka. Lze toho dosáhnout minimalizací plýtvání.
Tato metodika se snaží řídit heslem „náš zákazník, náš pán“.