Machine monitoring, Condition monitoring

Machine monitoring je systémem pro sledování efektivního / neefektivního chodu (chování) stroje.

Příklad: 1P control