Plýtvání

Obecný pojem z oblasti LEAN. Jakákoliv chyba nebo ztráta v procesu – má ekonomický, kvalitativní nebo procesní dopad na výrobu.