Průmysl 4.0

Každý si pod pojmem Průmysl 4.0 představí něco jiného, v závislosti na oblasti, ve které působí a na svých profesních zkušenostech. Nejkratším výkladem je "digitalizace", ovšem je potřeba ji chápat v širším slova smyslu: od digitalizace jednotlivých výrobních kroků, přes digitalizaci celých procesů a tvorbu jejich "digitálních dvojčat" (digital twin) až po digitalizaci celé továrny.

Průmysl 4.0, zahrnující digitalizaci a automatizaci, je fenomén, který neodvratně ovlivní budoucnost každého z nás. Změny nastanou v průmyslové výrobě, na trhu práce i v celkové kvalitě našeho života. V posledních letech byl Průmysl 4.0 představen jako populární trend směřování k digitalizaci a automatizaci. Právě díky jeho potenciálním benefitům v rámci zlepšování produktivity a kvality výroby dosáhl tento koncept ve výrobním průmyslu veliké popularity a stal se hojně diskutovaným tématem.