Strojové učení (Machine Learning)

Machine Learning je podoblastí umělé inteligence, zabývající se algoritmy a technikami, které umožňují počítačovému systému 'učit se'.

Strojové učení se značně prolíná s oblastmi statistiky. Jeho techniky se využívají např. pro podporu rozhodování, rozpoznávání řeči a psaného. Nově se strojové učení promítá také do mobilní elektronik v podobě dopočtů již pořízených fotografií.