Umělá inteligence (AI -Artificial intelligence)

Umělá inteligence je obor informatiky zabývající se tvorbou strojů vykazujících známky inteligentního chování. Definice pojmu „inteligentní chování“ je stále předmětem diskuse, nejčastěji se jako etalon inteligence užívá lidský rozum. Definice, která jako nástroj modelování v umělé inteligenci uvádí - stroj

Spočívá v konstrukci a užití modelů lidské činnosti (procesů), která je považována za inteligentní. Tato činnost je generována strukturami lidského mozku, tedy reálného světa