Uplatnění systému

 • Správná týmová spolupráce
 • Zmírňování výrobních výdajů
 • Soustředění na klíčové procesy
 • Vzdálený dohled výroby z mobilu či z jiné elektroniky
 • Zvyšování efektivity výroby
 • Veřejný projev v průběhu výrobního procesu
 • Systémové řešení problémů na základě dat a věrohodných statistik
 • Dodržování daného intervalu a přestávek
 • Zpětné zjištění přesného průběhu výroby, což zahrnuje řešení reklamací apod.

Případy, ve kterých není vhodné systém uplatňovat:

 • Menší nebo nerostoucí výrobní provozy
 • Málo kladený důraz na firemní vyspělost v produkci
 • Firma bez většího konkurenčního tlaku či potřeby změn